"tarbiya"

Ba’zan ishingiz ko‘pligidan bosh qashishga ham vaqt topolmay turgan vaqtingizda bolangiz “Osmonda nechta yulduz bor?”, “Quyosh kattami, oy?” deb savol beraverib holi joningizga qo‘ymaydi. Shunda uni koyib yo jerkib tashlaganingizni o‘zingiz ham bilmay qolasiz. Bunday qilish yaxshi emas. Negaligini bolaligini eslaganlar yaxshi biladi. Quyida ko‘plab ota-onalarning shunga o‘xshash ayrim xatolariga to‘xtalamiz.