2019/2020-ўқув йилида Ўзбекистон олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишда бир қанча янгиликлар киритилди.

17 июнда президент имзолаган қарорга кўра, 2019/2020-ўқув йилида қуйдаги ОТМ ва таълим йўналишларга ҳужжат топшириш мумкин:

Вазирлик, идоралар, олий таълим муассасалари ва таълим йўналишлари номи Жами грант контракт
Республика бўйича жами: 80430 18180 62250
0 Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги 61890 13163 48727
1 Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети 2185 330 1855
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 150 30 120
5112200 Мактабгача ва бошланғич таълимда хорижий тил (инглиз тили) 100 15 85
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 835 110 725
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: 0 0 0
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили 325 60 265
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили 75 10 65
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили 75 10 65
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: испан тили 50 5 45
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 150 30 120
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: хитой тили 50 10 40
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: корейс тили 75 10 65
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: япон тили 20 5 15
5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 180 20 160
р/й Маданиятлараро коммуникацияларнинг лингвистик таъминоти
(тиллар бўйича)
50 5 45
р/й Давлат ва нодавлат тузилмаларида ахборот хизмати 25 5 20
р/й Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти (тиллар бўйича) 25 5 20
2 Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар
университети
270 45 225
5220100 Журналистика: 0 0 0
5220100 Журналистика: босма оммавий ахборот воситалари журналистикаси 40 5 35
5220100 Журналистика: телерадио журналистикаси 40 5 35
5220100 Журналистика: интернет журналистика 25 5 20
5220100 Журналистика: халқаро журналистика 25 5 20
5220100 Журналистика: спорт журналистикаси 25 5 20
5220100 Журналистика: ҳарбий журналистика 25 5 20
5220200 Ахборот хизмати ва жамоатчилик билан алоқалар 40 5 35
5152000 Медиадизайн 25 5 20
5220400 Медиамаркетинг ва реклама 25 5 20
3 Ўзбекистон миллий университети 2695 565 2130
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 100 20 80
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 100 20 80
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 20 5 15
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: 0 0 0
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили 80 10 70
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили 50 5 45
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили 50 5 45
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 80 10 70
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 50 10 40
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 60 10 50
5120400 Археология 25 10 15
5120500 Фалсафа 25 10 15
5130100 Математика 140 30 110
5130200 Амалий математика ва информатика 75 15 60
5140100 Биология (турлари бўйича) 130 20 110
5140200 Физика 200 60 140
5140300 Механика 25 10 15
5140400 Астрономия 25 10 15
5140500 Кимё 150 40 110
5140600 География 40 10 30
5140700 Гидрометеорология 20 5 15
5140800 Геология 100 20 80
5140900 Геофизика 50 10 40
5141100 Гидрология (тармоқлар бўйича) 25 10 15
5141200 Геокимё 40 10 30
5141300 Нефть ва газ кимёси 40 10 30
5141400 Полимер ва композицион материаллар кимёси 40 5 35
5141500 Биотиббиёт физикаси 60 20 40
5141600 Фойдали қазилма конларини баҳолаш ва геомоделлаштириш 25 5 20
5210100 Социология 50 15 35
5210200 Психология (фаолият турлари бўйича) 150 25 125
5220300 Архившунослик 25 5 20
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 5 45
5231700 Кадрлар менежменти 50 5 45
5232200 Эконометрика 20 5 15
5232300 Минтақавий иқтисодиёт 25 5 20
5311500 Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича) 60 5 55
5330100 Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти 40 10 30
5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар
ва соҳалар бўйича)
60 5 55
5330300 Ахборот хавфсизлиги (соҳалар бўйича) 25 5 20
5520100 Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича) 50 10 40
5610518 Спорт фаолияти: таэквондо (WTF) 25 5 20
5610700 Спорт тадбирларини ташкил этиш ва бошқариш 25 5 20
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 5 45
5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 40 15 25
5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 50 10 40
р/й Антропология ва этнология 25 10 15
р/й Тарих ва экскурсия-ўлкашунослик иши 25 5 20
р/й Табиий ва физиологик фаол бирикмалар кимёси 25 5 20
4 Тошкент давлат техника университети 4140 755 3385
4 Тошкент ш.: 3075 550 2525
5111000 Касб таълими (йўналишлар бўйича) 0 0 0
5150900 Дизайн (турлари бўйича) 40 10 30
5231900 Корпоратив бошқарув 25 5 20
5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 200 30 170
5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 175 20 155
5310300 Металлургия 90 15 75
5310400 Ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш 20 5 15
5310500 Автомобилсозлик ва тракторсозлик 40 10 30
5310600 Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси
(транспорт турлари бўйича)
70 15 55
5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 150 25 125
5310800 Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бўйича) 120 20 100
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 50 10 40
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
ва бошқариш (тармоқлар бўйича)
120 20 100
5311500 Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича) 60 10 50
5311600 Кончилик иши (фаолият турлари бўйича) 100 30 70
5311700 Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси
(кон турлари бўйича)
150 20 130
5311800 Гидрогеология ва муҳандислик геологияси 25 5 20
5311900 Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш 40 5 35
5312000 Нефть-газни қайта ишлаш саноати объектларини лойиҳалаштириш
ва қуриш
25 5 20
5312100 Энергоаудит ва саноат корхоналарнинг энергетик текшируви 25 5 20
5312200 Кончилик электр механикаси 40 10 30
5312300 Маркшейдерлик иши 50 10 40
5312400 Муқобил энергия манбалари (турлари бўйича) 40 5 35
5312500 Энергия машинасозлиги (тармоқлар бўйича) 40 5 35
5312600 Мехатроника ва робототехника 40 5 35
5312700 Интеллектуал муҳандислик тизимлари 25 5 20
5312800 Қуймакорлик технологиялари 25 5 20
5312900 Лазер технологиялари ва оптоэлектроника 25 5 20
5313000 Биотиббиёт муҳандислиги 40 5 35
5313300 Геология-разведка ишларининг техникаси ва технологияси 40 5 35
5313500 Ёруғлик техникаси 50 10 40
5313600 Металларга босим билан ишлов бериш машиналари 25 5 20
5313700 Газ жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кўрсатиш 25 5 20
5313800 Қувур транспорти тизимлари иншоотлари ва уларнинг объектларини таъмирлаш 25 5 20
5320100 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси
(тармоқлар бўйича)
90 20 70
5320200 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини
жиҳозлаш ва автоматлаштириш
120 25 95
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 150 20 130
5320500 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 40 10 30
5321400 Нефть-газкимё саноати технологияси 25 5 20
5321900 Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси 40 5 35
5322100 Прокат ишлаб чиқариш технологияси 25 5 20
5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар
ва соҳалар бўйича)
50 5 45
5350700 Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (тармоқлар бўйича) 50 5 45
5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича) 50 10 40
5610500 Хизмат кўрсатиш техникаси ва технологияси (хизмат кўрсатиш тармоқлари бўйича) 25 5 20
5620200 Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш 25 5 20
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 40 5 35
5640100 Ҳаётий фаолият хавфсизлиги 40 5 35
5640200 Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги 25 10 15
р/й Саноат корхоналарида инновацион лойиҳалар бошқаруви 25 5 20
р/й Совутиш, криоген техникаси ва мўътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари 25 10 15
р/й Нефть ва газ саноати машина ва жиҳозлари 50 10 40
р/й Учувчисиз авиация комплексларининг техник ва технологик эксплуатацияси 20 5 15
р/й Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари 50 10 40
р/й Амалий коинот технологиялари 20 5 15
р/й Авиасозлик 25 5 20
р/й Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари 50 10 40
4 Олмалиқ филиали: 440 75 365
5310300 Металлургия 90 20 70
5311600 Кончилик иши (фаолият турлари бўйича) 100 20 80
5312200 Кончилик электр механикаси 75 10 65
5320200 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини
жиҳозлаш ва автоматлаштириш
50 10 40
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 50 5 45
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 75 10 65
4 Термиз филиали: 470 95 375
5310600 Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси
(транспорт турлари бўйича)
75 10 65
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 50 10 40
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 60 10 50
5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 50 10 40
5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (транспорт иншоотлари турлари бўйича) 50 10 40
5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 40 10 30
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 10 15
5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 70 10 60
5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 25 10 15
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
ва бошқариш (тармоқлар бўйича)
25 5 20
4 Қўқон филиали: 155 35 120
5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 40 10 30
5310800 Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бўйича) 25 5 20
5320100 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси
(тармоқлар бўйича)
25 5 20
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 40 10 30
5321900 Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси 25 5 20
5 Тошкент давлат иқтисодиёт университети 820 70 750
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 75 5 70
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 5 45
5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 5 45
5230700 Банк иши 50 0 50
5230800 Солиқлар ва солиққа тортиш 60 5 55
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 60 0 60
5231100 Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар
(минтақалар ва фаолият турлари бўйича)
25 0 25
5231200 Суғурта иши 20 0 20
5231400 Статистика (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 5 45
5231600 Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси 40 5 35
5231700 Кадрлар менежменти 20 5 15
5231900 Корпоратив бошқарув 25 5 20
5232300 Минтақавий иқтисодиёт 20 5 15
5232400 Иқтисодий хавфсизлик 30 5 25
5232500 Логистика 20 5 15
5232600 Бизнес-информатика 20 0 20
5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар
ва соҳалар бўйича)
20 5 15
5610200 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 40 5 35
5610300 Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) 40 5 35
р/й Рақамли иқтисодиёт 25 0 25
р/й Реклама иши 20 0 20
5230600 Молия 20 0 20
5232000 Давлат бюджетининг ғазна ижроси 20 0 20
5232200 Эконометрика 20 0 20
6 Тошкент молия институти 495 59 436
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 20
5230600 Молия 80 5 75
5230700 Банк иши 50 0 50
5230800 Солиқлар ва солиққа тортиш 20 5 15
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 50 0 50
5231200 Суғурта иши 25 0 25
5231300 Пенсия иши 20 5 15
5231500 Баҳолаш иши 20 2 18
5232000 Давлат бюджетининг ғазна ижроси 20 5 15
5232100 Корпоратив молия 20 5 15
5232400 Иқтисодий хавфсизлик 20 5 15
5232700 Инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш 20 5 15
5232800 Электрон тижорат 20 2 18
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 5 15
р/й Бюджет ҳисоби ва назорати 20 0 20
р/й Банк ҳисоби ва аудит 20 0 20
р/й Халқаро валюта-кредит муносабатлари 20 5 15
р/й Молиявий технологиялар (соҳалар бўйича) 25 5 20
7 Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти 925 115 810
5150900 Дизайн (турлари бўйича) 25 5 20
5232900 Ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва бошқариш (тармоқлар
ва соҳалар бўйича)
50 5 45
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 40 5 35
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
ва бошқариш (тармоқлар бўйича)
50 10 40
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 80 10 70
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 80 10 70
5320800 Матбаа ва қадоқлаш жараёнлари технологияси 50 5 45
5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси
(ишлаб чиқариш турлари бўйича)
250 25 225
5321200 Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси
(хом ашё турлари бўйича)
80 10 70
5321500 Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 40 5 35
5322000 Пахтани ишлаб чиқаришга тайёрлаш технологияси 50 5 45
5610600 Хизмат кўрсатиш техникаси ва технологияси (хизмат кўрсатиш тармоқлари бўйича) 40 5 35
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 25 5 20
5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 20
5640200 Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги 40 5 35
8 Тошкент давлат шарқшунослик институти 560 105 455
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (шарқ тиллари) 310 60 250
5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 40 5 35
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 80 20 60
5120700 Жаҳон сиёсати (минтақалар бўйича) 50 5 45
5120800 Шарқ фалсафаси ва маданияти 20 10 10
5231000 Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик
(мамлакатлар ва минтақалар бўйича)
60 5 55
9 Тошкент кимё-технология институти 865 185 680
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 0 25
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 40 10 30
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
ва бошқариш (тармоқлар бўйича)
40 10 30
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 40 15 25
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 100 25 75
5320500 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 25 5 20
5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 140 20 120
5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 80 20 60
5321400 Нефть-газкимё саноати технологияси 25 5 20
5321800 Резинотехника буюмлари ишлаб чиқариш технологияси 25 5 20
5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича) 25 10 15
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 20
5640200 Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги 25 5 20
5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 25 5 20
р/й Виночилик технологияси 25 5 20
р/й Бижғиш маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар технологияси 25 5 20
р/й Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари 25 5 20
р/й Функционал овқатланиш ва болалар маҳсулотлари технологияси 25 5 20
р/й Консервалаш технологияси 25 5 20
р/й Газни чуқур қайта ишлаш технологияси 25 5 20
р/й Пластмассани қайта ишлаш технологияси 25 5 20
р/й Ёғочни қайта ишлаш саноати машиналари ва жиҳозлари 25 5 20
р/й Ёғлар, эфир мойлари ва парфюмерия-косметика маҳсулотлари технологияси 25 5 20
10 Тошкент давлат педагогика университети 2310 455 1855
10 Тошкент ш.: 1770 380 1390
5110100 Математика ўқитиш методикаси 90 20 70
5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 90 15 75
5110300 Кимё ўқитиш методикаси 90 15 75
5110400 Биология ўқитиш методикаси 80 15 65
5110500 География ўқитиш методикаси 50 10 40
5110600 Тарих ўқитиш методикаси 50 10 40
5110700 Информатика ўқитиш методикаси 40 10 30
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 55 5 50
5110900 Педагогика ва психология 80 15 65
5111100 Мусиқа таълими 50 10 40
5111300 Она тили ва адабиёти: 0 0 0
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 50 15 35
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 80 15 65
5111300 Она тили ва адабиёти: қозоқ тили ва адабиёти 20 5 15
5111300 Она тили ва адабиёти: корейс тили ва адабиёти 25 5 20
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 100 25 75
5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 100 15 85
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 25 10 15
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 100 25 75
5111800 Мактабгача таълим 150 30 120
5111900 Дефектология (фаолият турлари бўйича) 155 25 130
5112000 Жисмоний маданият 50 15 35
5112000 шу жумладан, хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича 15 5 10
5112100 Технологик таълим 50 10 40
5112600 Иқтисодий билим асосларини ўқитиш методикаси 25 10 15
5210200 Психология (фаолият турлари бўйича) 40 20 20
5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 50 15 35
р/й Мактаб менежменти 50 10 40
р/й Мактабгача таълим психологияси ва педагогикаси 25 5 20
10 Термиз филиали: 540 75 465
5110100 Математика ўқитиш методикаси 70 10 60
5110700 Информатика ўқитиш методикаси 70 10 60
5110900 Педагогика ва психология 70 10 60
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 70 10 60
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 130 15 115
5111800 Мактабгача таълим 130 20 110
11 Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети 620 110 510
5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 150 30 120
5112400 Ўзга тилли гуруҳларда ўзбек тили 100 10 90
5120101 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 200 40 160
5120900 Ўзбек-инглиз таржима назарияси ва амалиёти 150 25 125
р/й Ноширлик иши 20 5 15
12 Андижон машинасозлик институти 595 130 465
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 5 15
5310500 Автомобилсозлик ва тракторсозлик 50 5 45
5310600 Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси
(транспорт турлари бўйича)
40 5 35
5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 50 10 40
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва махсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 50 5 45
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
ва бошқариш (тармоқлар бўйича)
50 15 35
5312600 Мехатроника ва робототехника 25 5 20
5320100 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси
(тармоқлар бўйича)
50 10 40
5320200 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини
жиҳозлаш ва автоматлаштириш
60 20 40
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 50 10 40
5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича) 25 10 15
5620100 Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт
турлари бўйича)
25 10 15
5640200 Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги 25 5 20
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 20
5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 25 5 20
5312400 Муқобил энергия манбалари (турлари бўйича) 25 5 20
13 Андижон давлат университети 2115 390 1725
5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 20 5 15
5110700 Информатика ўқитиш методикаси 80 10 70
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 40 10 30
5110900 Педагогика ва психология 60 15 45
5111100 Мусиқа таълими 50 10 40
5111300 Она тили ва адабиёти: 0 0 0
5111300 Она тили ва адабиёти: қирғиз тили ва адабиёти 20 5 15
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 100 10 90
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: 0 0 0
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 150 35 115
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: немис тили 50 5 45
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: француз тили 40 5 35
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 25 5 20
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 100 30 70
5111800 Мактабгача таълим 150 30 120
5112000 Жисмоний маданият 150 30 120
5112000 шу жумладан, хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича 60 15 45
5112100 Технологик таълим 50 10 40
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: 0 0 0
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 125 25 100
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 80 20 60
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 50 10 40
5130100 Математика 125 25 100
5140100 Биология (турлари бўйича) 125 10 115
5140200 Физика 100 10 90
5140300 Механика 25 5 20
5140500 Кимё 100 10 90
5140600 География 60 5 55
5220300 Архившунослик 25 5 20
5231600 Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси 25 5 20
5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича) 20 5 15
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 20
5150600 Вокал санъати (турлари бўйича) 20 5 15
5150700 Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 20 5 15
5150800 Рангтасвир (турлари бўйича) 20 5 15
5151200 Амалий санъат (турлари бўйича) 20 5 15
5151700 Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 20 5 15
5210200 Психология (фаолият турлари бўйича) 25 5 20
5610400 Ижтимоий-маданий фаолият 20 5 15
14 Бухоро давлат университети 2720 615 2105
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 50 5 45
5110900 Педагогика ва психология 50 10 40
5111100 Мусиқа таълими 100 15 85
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 150 60 90
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 150 60 90
5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 80 10 70
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 50 5 45
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 175 40 135
5111800 Мактабгача таълим 150 30 120
5112000 Жисмоний маданият 170 30 140
5112000 шу жумладан, хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича 50 10 40
5112100 Технологик таълим 50 10 40
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: 0 0 0
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 120 30 90
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 50 10 40
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили 80 15 65
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили 25 5 20
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили 25 5 20
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: тожик тили 25 5 20
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 50 15 35
5120400 Археология 20 5 15
5121000 Тарих. Бухоро тарихи 25 5 20
5130100 Математика 125 25 100
5130200 Амалий математика ва информатика 40 10 30
5140100 Биология (турлари бўйича) 100 25 75
5140200 Физика 125 20 105
5140500 Кимё 125 20 105
5140600 География 25 5 20
5141000 Тупроқшунослик 50 5 45
5210200 Психология (фаолият турлари бўйича) 25 10 15
5210200 Психология (спорт психологияси) 25 10 15
5210200 Психология (оила психологияси) 25 10 15
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 20
5330100 Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти 25 5 20
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 40 10 30
5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича) 40 5 35
5610200 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 60 10 50
5610300 Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) 50 10 40
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 40 10 30
р/й Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти (тиллар бўйича) 20 5 15
5112200 Мактабгача ва бошланғич таълимда хорижий тил (инглиз тили) 20 5 15
5150600 Вокал санъати (турлари бўйича) 20 5 15
5150700 Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 20 5 15
5150800 Рангтасвир (турлари бўйича) 20 5 15
5151200 Амалий санъат (халқ амалий безак санъати ва реставрация) 20 5 15
5151700 Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 20 5 15
5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 40 15 25
15 Бухоро муҳандислик-технология институти 1360 307 1053
5232900 Ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва бошқариш (тармоқлар
ва соҳалар бўйича)
20 5 15
5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 25 10 15
5310600 Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси
(транспорт турлари бўйича)
60 10 50
5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 80 13 67
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 40 10 30
5312100 Энергоаудит ва саноат корхоналарнинг энергетик текшируви 25 5 20
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 60 15 45
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 80 25 55
5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси
(ишлаб чиқариш турлари бўйича)
50 10 40
5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича) 50 15 35
5321400 Нефть-газкимё саноати технологияси 120 27 93
5321500 Технологиялар ва жиҳозлар: 150 25 125
5321600 Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари 80 25 55
5321700 Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари 75 15 60
5340100 Архитектура (турлари бўйича) 40 5 35
5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) 60 5 55
5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини
ишлаб чиқариш
60 5 55
5320100 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (қурилиш) 20 5 15
р/й Йиғма темирбетон ва бетон конструкциялар ва буюмлар ишлаб
чиқариш технологияси
50 20 30
р/й Деворбоп ва пардозбоп қурилиш материаллари технологияси 50 20 30
5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар
ва соҳалар бўйича)
25 5 20
5150900 Дизайн (пойабзал ва аксессуарлар дизайни) 20 5 15
5311900 Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш 20 5 15
5321200 Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси
(хом ашё турлари бўйича)
25 5 20
р/й Аҳоли ва туристларнинг овқатланишини ташкил этиш сервиси 50 5 45
5640200 Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги 25 12 13
16 Гулистон давлат университети 1840 435 1405
5110500 География ўқитиш методикаси 40 15 25
5110700 Информатика ўқитиш методикаси 50 10 40
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 50 5 45
5110900 Педагогика ва психология 60 15 45
5111100 Мусиқа таълими 25 5 20
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 70 20 50
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 100 25 75
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 40 10 30
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 100 20 80
5111800 Мактабгача таълим 100 20 80
5112000 Жисмоний маданият 120 25 95
5112000 шу жумладан, хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича 30 5 25
5112100 Технологик таълим 40 10 30
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: 0 0 0
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 100 30 70
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: қозоқ тили 25 5 20
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 40 10 30
5130100 Математика 100 25 75
5130200 Амалий математика ва информатика 25 10 15
5140100 Биология (турлари бўйича) 100 25 75
5140200 Физика 50 15 35
5140500 Кимё 100 25 75
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 5 45
5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси
(ишлаб чиқариш турлари бўйича)
25 5 20
5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича) 50 10 40
5410215 Агрономия (анорчилик) 25 5 20
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 50 15 35
5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 20 5 15
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 10 15
5150600 Вокал санъати (турлари бўйича) 20 5 15
5150700 Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 20 5 15
5150800 Рангтасвир (турлари бўйича) 20 5 15
5151200 Амалий санъат (турлари бўйича) 20 5 15
5151700 Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 20 5 15
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 20
5210200 Психология (фаолият турлари бўйича) 25 5 20
5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 40 5 35
5411900 Агробиотехнология 25 5 20
5321200 Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси
(хом ашё турлари бўйича)
25 5 20
5520100 Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича) 20 5 15
17 Жиззах политехника институти 1395 342 1053
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 5 15
5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 80 15 65
5310600 Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси
(транспорт турлари бўйича)
70 15 55
5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 60 15 45
5310800 Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бўйича) 25 5 20
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 40 10 30
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 100 35 65
5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси
(ишлаб чиқариш турлари бўйича)
100 20 80
5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 40 15 25
5321200 Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси
(хом ашё турлари бўйича)
50 10 40
5340100 Архитектура (турлари бўйича) 25 10 15
5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) 100 10 90
5340400 Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи
(турлари бўйича)
60 10 50
5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини
ишлаб чиқариш
80 10 70
5320100 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (қурилиш) 20 5 15
р/й Йиғма темирбетон ва бетон конструкциялар ва буюмлар ишлаб
чиқариш технологияси
50 20 30
р/й Деворбоп ва пардозбоп қурилиш материаллари технологияси 50 20 30
5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (транспорт иншоотлари турлари бўйича) 40 10 30
5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 60 10 50
5350700 Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (тармоқлар бўйича) 40 10 30
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 50 10 40
5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича) 50 20 30
5620100 Ташишларни ташкил этиш ва транспорт логистикаси
(транспорт турлари бўйича)
60 10 50
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 12 13
5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 25 10 15
5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 25 5 20
5320200 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини
жиҳозлаш ва автоматлаштириш
25 10 15
5640200 Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги 25 5 20
18 Қорақалпоқ давлат университети 2945 606 2339
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 120 30 90
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 20 5 15
5112000 Жисмоний маданият 75 20 55
5112000 шу жумладан, хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича 30 5 25
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: 0 0 0
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 125 30 95
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: қорақалпоқ тили 125 30 95
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: қозоқ тили 30 5 25
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: туркман тили 40 5 35
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили 60 10 50
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили 40 5 35
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 80 15 65
5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 25 5 20
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 50 5 45
5120500 Фалсафа 20 5 15
5130100 Математика 120 30 90
5130200 Амалий математика ва информатика 40 15 25
5140100 Биология (турлари бўйича) 120 20 100
5140200 Физика 120 25 95
5140500 Кимё 120 25 95
5140600 География 50 5 45
5140700 Гидрометеорология 20 5 15
5141000 Тупроқшунослик 50 5 45
5220100 Журналистика (фаолият турлари бўйича) 50 11 39
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 5 45
5230600 Молия 50 5 45
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 50 5 45
5240100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 100 10 90
5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 40 10 30
5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 40 10 30
5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 40 10 30
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 50 10 40
5311500 Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича) 70 10 60
5311900 Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш 55 20 35
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 25 5 20
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 25 5 20
5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси
(ишлаб чиқариш турлари бўйича)
50 10 40
5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 40 10 30
5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 50 15 35
5340100 Архитектура (турлари бўйича) 70 10 60
5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) 50 10 40
5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 50 10 40
5340400 Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи
(турлари бўйича)
70 15 55
5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини
ишлаб чиқариш
40 10 30
5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 40 10 30
5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 60 10 50
5610300 Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) 40 5 35
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 40 15 25
5150600 Вокал санъати (турлари бўйича) 20 5 15
5150700 Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 20 5 15
5150800 Рангтасвир (турлари бўйича) 20 5 15
5151200 Амалий санъат (турлари бўйича) 20 5 15
5151700 Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 20 5 15
р/й Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти (тиллар бўйича) 25 5 20
5210100 Социология 25 5 20
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 20
5120400 Археология 25 5 20
5210200 Психология (фаолият турлари бўйича) 50 15 35
19 Қарши давлат университети 2080 460 1620
5110500 География ўқитиш методикаси 60 10 50
5110700 Информатика ўқитиш методикаси 60 20 40
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 50 5 45
5110900 Педагогика ва психология 40 10 30
5111100 Мусиқа таълими 50 5 45
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 80 25 55
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 180 30 150
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 110 30 80
5111800 Мактабгача таълим 100 35 65
5112000 Жисмоний маданият 80 25 55
5112000 шу жумладан, хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича 50 15 35
5112100 Технологик таълим 50 5 45
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: 0 0 0
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 110 40 70
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили 50 10 40
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили 40 5 35
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили 40 5 35
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 80 10 70
5130100 Математика 100 25 75
5130200 Амалий математика ва информатика 60 15 45
5140100 Биология (турлари бўйича) 100 20 80
5140200 Физика 100 25 75
5140500 Кимё 100 20 80
5210200 Психология (фаолият турлари бўйича) 50 5 45
5231600 Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси 40 5 35
5320500 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 25 5 20
5610300 Туризм (фаолият йўналишлари бўйича ) 40 10 30
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 40 10 30
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 30 5 25
5150600 Вокал санъати (турлари бўйича) 20 5 15
5150700 Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 20 5 15
5150800 Рангтасвир (турлари бўйича) 20 5 15
5151200 Амалий санъат (турлари бўйича) 20 5 15
5151700 Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 20 5 15
5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 25 5 20
5233400 Туризм соҳасида маркетинг 25 5 20
5350600 Кутубхона-ахборот фаолияти (фаолият турлари бўйича) 25 5 20
5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 40 5 35
20 Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти 1715 460 1255
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 5 45
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 20
5230600 Молия 50 5 45
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 50 5 45
5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 80 20 60
5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 75 20 55
5310600 Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси
(транспорт турлари бўйича)
90 25 65
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва махсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 50 10 40
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
ва бошқариш (тармоқлар бўйича)
90 25 65
5311500 Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича) 30 10 20
5311600 Кончилик иши (фаолият турлари бўйича) 70 25 45
5311700 Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси
(кон турлари бўйича)
75 25 50
5311900 Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш 120 40 80
5312000 Нефть-газни қайта ишлаш саноати объектларини лойиҳалаштириш
ва қуриш
50 10 40
5312400 Муқобил энергия манбалари (турлари бўйича) 50 10 40
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 80 30 50
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 100 35 65
5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 100 20 80
5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 50 15 35
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 90 20 70
5410700 Ер кадастри ва ердан фойдаланиш 50 10 40
5430100 Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш 50 10 40
5450400 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш 75 20 55
5610600 Хизмат кўрсатиш техникаси ва технологияси (хизмат кўрсатиш тармоқлари бўйича) 50 25 25
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 40 20 20
5640200 Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги 25 5 20
5321400 Нефть-газкимё саноати технологияси 50 10 40
21 Наманган давлат университети 2195 550 1645
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 40 5 35
5110900 Педагогика ва психология 80 10 70
5111100 Мусиқа таълими 60 10 50
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 120 30 90
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 120 40 80
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 40 10 30
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 100 30 70
5111800 Мактабгача таълим 110 30 80
5112000 Жисмоний маданият 80 25 55
5112100 Технологик таълим 40 10 30
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: 0 0 0
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 60 20 40
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили 60 15 45
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили 40 5 35
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 25 5 20
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 75 25 50
5130100 Математика 125 30 95
5130200 Амалий математика ва информатика 50 15 35
5140100 Биология (турлари бўйича) 100 25 75
5140200 Физика 120 30 90
5140500 Кимё 125 30 95
5140600 География 40 15 25
5220300 Архившунослик 25 5 20
5410600 Зооинженерия: балиқчилик 25 10 15
5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 25 5 20
5520100 Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича) 25 5 20
5610200 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 25 5 20
5610400 Ижтимоий-маданий фаолият 25 5 20
5610500 Спорт фаолияти (фаолият турлари бўйича) 40 10 30
5610535 Спорт фаолияти (хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича) 50 15 35
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 20
5640100 Ҳаётий фаолият хавфсизлиги 25 5 20
5210100 Социология 25 5 20
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 5 15
5610300 Туризм (фаолият йўналишлари бўйича ) 25 5 20
5210200 Психология (фаолият турлари бўйича) 25 5 20
5111900 Дефектология (фаолият турлари бўйича) 25 5 20
5350600 Кутубхона-ахборот фаолияти (фаолият турлари бўйича) 25 5 20
5112200 Мактабгача ва бошланғич таълимда хорижий тил (инглиз тили) 25 5 20
5120400 Археология 25 5 20
5150600 Вокал санъати (турлари бўйича) 20 5 15
5150700 Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 20 5 15
5150800 Рангтасвир (турлари бўйича) 20 5 15
5151200 Амалий санъат (турлари бўйича) 20 5 15
5151700 Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 20 5 15
22 Наманган муҳандислик-қурилиш институти 1090 175 915
5232900 Ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва бошқариш (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 40 5 35
5310600 Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси
(транспорт турлари бўйича)
90 10 80
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва махсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 50 10 40
5312400 Муқобил энергия манбалари (турлари бўйича) 40 10 30
5320200 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини
жиҳозлаш ва автоматлаштириш
50 15 35
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 50 10 40
5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар
ва соҳалар бўйича)
75 10 65
5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) 100 10 90
5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 40 5 35
5340400 Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи
(турлари бўйича)
50 10 40
5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини
ишлаб чиқариш
100 10 90
5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 40 10 30
5341000 Қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш 40 10 30
5341300 Коммунал инфратузилма ва уй-жой коммунал хўжалигини ташкил
этиш ва бошқариш
40 10 30
5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича) 60 10 50
5620100 Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт
турлари бўйича)
50 5 45
5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 50 5 45
5640200 Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги 25 5 20
5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (транспорт иншоотлари турлари бўйича) 40 5 35
5321700 Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари 20 5 15
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 40 5 35
23 Наманган муҳандислик-технология институти 1100 225 875
5150900 Дизайн (турлари бўйича) 50 10 40
5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 5 45
5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 50 10 40
5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 50 10 40
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва махсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 50 10 40
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
ва бошқариш (тармоқлар бўйича)
50 10 40
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 80 15 65
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 75 20 55
5320800 Матбаа ва қадоқлаш жараёнлари технологияси 25 10 15
5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси
(ишлаб чиқариш турлари бўйича)
100 20 80
5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 80 20 60
5321200 Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси
(хом ашё турлари бўйича)
50 15 35
5321500 Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 40 10 30
5321700 Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари 40 10 30
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 70 15 55
5411200 Манзарали боғдорчилик ва кўкаламзорлаштириш 40 10 30
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 5 45
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 5 45
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 50 5 45
5320100 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси
(тармоқлар бўйича)
25 5 20
5322000 Пахтани ишлаб чиқаришга тайёрлаш технологияси 25 5 20
24 Самарқанд давлат университети 2980 645 2335
5110700 Информатика ўқитиш методикаси 100 25 75
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 80 10 70
5110900 Педагогика ва психология 50 10 40
5111100 Мусиқа таълими 80 10 70
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 100 30 70
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 25 5 20
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 160 30 130
5111800 Мактабгача таълим 140 40 100
5112000 Жисмоний маданият 130 30 100
5112100 Технологик таълим 70 25 45
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: 0 0 0
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 150 40 110
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 100 25 75
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: тожик тили 20 5 15
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 50 10 40
5120400 Археология 25 5 20
5120500 Фалсафа 50 10 40
5130100 Математика 75 20 55
5130200 Амалий математика ва информатика 75 25 50
5140100 Биология (турлари бўйича) 75 20 55
5140200 Физика 75 20 55
5140300 Механика 60 15 45
5140400 Астрономия 25 10 15
5140500 Кимё 75 20 55
5140600 География 25 5 20
5140700 Гидрометеорология 25 5 20
5210200 Психология (фаолият турлари бўйича) 100 5 95
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 40 5 35
5231700 Кадрлар менежменти 25 5 20
5320100 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси
(тармоқлар бўйича)
40 10 30
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 60 15 45
5320500 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 40 10 30
5330100 Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти 50 10 40
5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 20 5 15
5520100 Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича) 50 5 45
5610535 Спорт фаолияти (хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича) 50 15 35
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 10 40
5150600 Вокал санъати (турлари бўйича) 20 5 15
5150700 Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 20 5 15
5150800 Рангтасвир (турлари бўйича) 20 5 15
5151200 Амалий санъат (турлари бўйича) 20 5 15
5151700 Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 20 5 15
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 25 5 20
5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 25 5 20
5210100 Социология 25 5 20
5110100 Математика ўқитиш методикаси 75 10 65
5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 75 10 65
5110300 Кимё ўқитиш методикаси 75 10 65
5110400 Биология ўқитиш методикаси 75 10 65
5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 25 5 20
5110500 География ўқитиш методикаси 50 5 45
5110600 Тарих ўқитиш методикаси 40 5 35
5141500 Биотиббиёт физикаси 25 5 20
25 Самарқанд давлат чет тиллар институти 1030 165 865
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 300 60 240
5112200 Мактабгача ва бошланғич таълимда хорижий тил (инглиз тили) 75 15 60
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили 150 20 130
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили 60 5 55
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили 60 5 55
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: испан тили 20 5 15
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: итальян тили 25 5 20
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: корейс тили 70 5 65
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: япон тили 40 5 35
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: хитой тили 50 5 45
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: араб тили 25 5 20
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 25 5 20
5120201 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 80 20 60
р/й Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти (тиллар бўйича) 50 5 45
26 Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 475 45 430
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 60 5 55
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 60 5 55
5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 60 5 55
5230600 Молия 60 5 55
5230700 Банк иши 40 0 40
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 60 5 55
5231700 Кадрлар менежменти 25 0 25
5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича) 40 10 30
5231600 Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси 30 5 25
р/й Аҳоли ва туристларнинг овқатланишини ташкил этиш сервиси 40 5 35
27 Термиз давлат университети 2505 565 1940
27 Термиз ш.: 2195 510 1685
5110700 Информатика ўқитиш методикаси 40 10 30
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 50 5 45
5110900 Педагогика ва психология 40 10 30
5111100 Мусиқа таълими 60 5 55
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 80 30 50
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: 0 0 0
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 150 40 110
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: немис тили 50 10 40
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 130 30 100
5111800 Мактабгача таълим 120 30 90
5112000 Жисмоний маданият 100 25 75
5112000 шу жумладан, хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича 40 10 30
5112100 Технологик таълим 40 5 35
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: 0 0 0
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 120 35 85
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили 25 10 15
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: тожик тили 25 5 20
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 40 10 30
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 60 10 50
5130100 Математика 100 25 75
5130200 Амалий математика ва информатика 50 15 35
5140100 Биология (турлари бўйича) 80 15 65
5140200 Физика 80 15 65
5140500 Кимё 80 15 65
5140600 География 50 5 45
5141000 Тупроқшунослик 25 5 20
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 5 15
5230600 Молия 20 5 15
5231700 Кадрлар менежменти 20 5 15
5340100 Архитектура (турлари бўйича) 40 10 30
5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) 60 10 50
5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини
ишлаб чиқариш
75 15 60
5610200 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 25 10 15
5610300 Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) 40 15 25
5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (миллий тикув буюмлари) 40 10 30
5150900 Дизайн (миллий костюм) 25 5 20
5150600 Вокал санъати (турлари бўйича) 20 5 15
5150700 Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 20 5 15
5150800 Рангтасвир (турлари бўйича) 20 5 15
5151200 Амалий санъат (турлари бўйича) 20 5 15
5151700 Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 20 5 15
5210200 Психология (фаолият турлари бўйича) 25 5 20
5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 20 5 15
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 20 5 15
5120400 Археология 20 5 15
5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 25 5 20
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 25 5 20
27 Денов филиали: 310 55 255
5110700 Информатика ўқитиш методикаси 50 5 45
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 40 5 35
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 25 5 20
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 50 10 40
5111800 Мактабгача таълим 70 10 60
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 25 5 20
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 25 5 20
5130100 Математика 25 10 15
28 Фарғона давлат университети 2265 497 1768
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 80 10 70
5110900 Педагогика ва психология 50 10 40
5111100 Мусиқа таълими 40 10 30
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 80 20 60
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: 0 0 0
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 150 30 120
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: немис тили 40 5 35
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: француз тили 40 5 35
5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 100 25 75
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 100 20 80
5111800 Мактабгача таълим 100 40 60
5112000 Жисмоний маданият 120 20 100
5112000 шу жумладан, хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича 40 10 30
5112100 Технологик таълим 40 5 35
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: 0 0 0
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 130 45 85
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили 80 25 55
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: тожик тили 20 5 15
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 80 25 55
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 60 10 50
5130200 Амалий математика ва информатика 75 20 55
5140600 География 60 5 55
5141000 Тупроқшунослик 25 5 20
5210200 Психология (фаолият турлари бўйича) 40 10 30
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 5 15
5410600 Зооинженерия: асаларичилик 20 5 15
5410215 Агрономия (анорчилик) 25 5 20
5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 40 10 30
5520100 Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича) 25 5 20
5610200 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 20 5 15
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 12 13
5640100 Ҳаётий фаолият хавфсизлиги 20 10 10
5150600 Вокал санъати (турлари бўйича) 20 5 15
5150700 Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 20 5 15
5150800 Рангтасвир (турлари бўйича) 20 5 15
5151200 Амалий санъат (турлари бўйича) 20 5 15
5151700 Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 20 5 15
р/й Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти (тиллар бўйича) 20 5 15
5140200 Физика 100 10 90
5140500 Кимё 100 10 90
5140100 Биология (турлари бўйича) 100 10 90
5130100 Математика 100 20 80
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 20 5 15
5232300 Минтақавий иқтисодиёт 20 5 15
29 Фарғона политехника институти 2170 482 1688
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 5 45
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 20
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 40 5 35
5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 40 5 35
5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 120 20 100
5310600 Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси
(транспорт турлари бўйича)
125 20 105
5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 25 5 20
5310800 Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бўйича) 50 5 45
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 60 10 50
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
ва бошқариш (тармоқлар бўйича)
60 20 40
5311500 Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича) 75 20 55
5312100 Энергоаудит ва саноат корхоналарнинг энергетик текшируви 25 5 20
5320200 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини
жиҳозлаш ва автоматлаштириш
140 40 100
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 110 20 90
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 125 30 95
5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси
(ишлаб чиқариш турлари бўйича)
120 20 100
5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 100 25 75
5321200 Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси
(хом ашё турлари бўйича)
50 15 35
5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 25 5 20
5321600 Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари 75 20 55
5340100 Архитектура (турлари бўйича) 40 10 30
5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) 60 10 50
5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 50 10 40
5340400 Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи
(турлари бўйича)
120 30 90
5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини
ишлаб чиқариш
50 5 45
5320100 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (қурилиш) 20 5 15
р/й Йиғма темирбетон ва бетон конструкциялар ва буюмлар ишлаб
чиқариш технологияси
50 20 30
р/й Деворбоп ва пардозбоп қурилиш материаллари технологияси 50 20 30
5341000 Қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш 50 10 40
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 125 30 95
5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича) 90 20 70
5640200 Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги 25 12 13
30 Урганч давлат университети 2770 620 2150
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 40 5 35
5110900 Педагогика ва психология 40 10 30
5111100 Мусиқа таълими 50 5 45
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 50 20 30
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 110 30 80
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 40 5 35
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 80 15 65
5111800 Мактабгача таълим 80 15 65
5112000 Жисмоний маданият 120 10 110
5112100 Технологик таълим 60 5 55
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: 0 0 0
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 80 25 55
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили 70 15 55
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили 40 5 35
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили 40 5 35
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 25 5 20
5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 70 15 55
5120400 Археология 25 5 20
5130100 Математика 60 20 40
5130200 Амалий математика ва информатика 40 5 35
5140100 Биология (турлари бўйича) 100 25 75
5140200 Физика 80 25 55
5140300 Механика 25 5 20
5140500 Кимё 80 20 60
5140600 География 50 5 45
5141000 Тупроқшунослик 25 5 20
5210200 Психология (фаолият турлари бўйича) 40 5 35
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 50 5 45
5310500 Автомобилсозлик ва тракторсозлик 60 25 35
5310600 Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси
(транспорт турлари бўйича)
70 20 50
5311500 Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича) 50 15 35
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 80 20 60
5320500 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 50 15 35
5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 90 30 60
5321600 Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари 50 5 45
5340100 Архитектура (турлари бўйича) 50 15 35
5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 50 15 35
5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини
ишлаб чиқариш
80 20 60
5341000 Қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш 50 15 35
5410216 Агрономия (сабзовотчилик ва полизчилик) 25 5 20
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 50 15 35
5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 20 5 15
5610200 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 50 10 40
5610300 Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) 60 10 50
5610535 Спорт фаолияти (хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича) 50 10 40
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 20
5150600 Вокал санъати (турлари бўйича) 20 5 15
5150700 Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 20 5 15
5150800 Рангтасвир (турлари бўйича) 20 5 15
5151200 Амалий санъат (турлари бўйича) 20 5 15
5151700 Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 20 5 15
5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 25 5 20
р/й Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти (тиллар бўйича) 25 5 20
5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 20 5 15
5330100 Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти 20 5 15
5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) 50 5 45
31 Навоий давлат педагогика институти 1965 495 1470
5110100 Математика ўқитиш методикаси 100 30 70
5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 100 30 70
5110300 Кимё ўқитиш методикаси 75 20 55
5110400 Биология ўқитиш методикаси 75 20 55
5110500 География ўқитиш методикаси 75 20 55
5110600 Тарих ўқитиш методикаси 80 20 60
5110700 Информатика ўқитиш методикаси 80 20 60
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 60 5 55
5110900 Педагогика ва психология 60 10 50
5111100 Мусиқа таълими 80 15 65
5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 120 35 85
5111300 Она тили ва адабиёти: 0 0 0
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 80 20 60
5111300 Она тили ва адабиёти: қозоқ тили ва адабиёти 50 10 40
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 80 20 60
5111300 Она тили ва адабиёти: қорақалпоқ тили ва адабиёти 20 5 15
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 160 40 120
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 40 10 30
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 145 35 110
5111800 Мактабгача таълим 140 40 100
5112000 Жисмоний маданият 120 40 80
5112000 шу жумладан, хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича 25 10 15
5112100 Технологик таълим 50 10 40
5112600 Иқтисодий билим асосларини ўқитиш методикаси 25 10 15
5111000 Касб таълими: вокал санъати (турлари бўйича) 25 5 20
5111000 Касб таълими: чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 25 5 20
5111000 Касб таълими: рангтасвир (турлари бўйича) 25 5 20
5111000 Касб таълими: дизайн (турлари бўйича) 25 5 20
Мактаб менеджменти 50 10 40
32 Нукус давлат педагогика институти 1840 450 1390
5110100 Математика ўқитиш методикаси 100 30 70
5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 75 20 55
5110300 Кимё ўқитиш методикаси 75 20 55
5110400 Биология ўқитиш методикаси 75 20 55
5110500 География ўқитиш методикаси 60 20 40
5110600 Тарих ўқитиш методикаси 50 15 35
5110700 Информатика ўқитиш методикаси 50 15 35
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 40 10 30
5110900 Педагогика ва психология 100 25 75
5111100 Мусиқа таълими 80 10 70
5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 95 25 70
5111300 Она тили ва адабиёти: 0 0 0
5111300 Она тили ва адабиёти: қорақалпоқ тили ва адабиёти 100 30 70
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 75 10 65
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 50 10 40
5111300 Она тили ва адабиёти: туркман тили ва адабиёти 25 5 20
5111300 Она тили ва адабиёти: қозоқ тили ва адабиёти 20 5 15
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 150 30 120
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 40 15 25
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 115 25 90
5111800 Мактабгача таълим 100 25 75
5111900 Дефектология (фаолият турлари бўйича) 60 15 45
5112000 Жисмоний маданият 120 30 90
5112000 шу жумладан, хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича 40 15 25
5112100 Технологик таълим 60 10 50
5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 25 10 15
5112400 Ўзга тилли гуруҳларда ўзбек тили 50 10 40
Мактаб менеджменти 50 10 40
33 Жиззах давлат педагогика институти 2180 530 1650
5110100 Математика ўқитиш методикаси 100 30 70
5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 100 30 70
5110300 Кимё ўқитиш методикаси 100 30 70
5110400 Биология ўқитиш методикаси 100 30 70
5110500 География ўқитиш методикаси 75 25 50
5110600 Тарих ўқитиш методикаси 75 25 50
5110700 Информатика ўқитиш методикаси 75 25 50
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 60 15 45
5110900 Педагогика ва психология 100 20 80
5111100 Мусиқа таълими 80 20 60
5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 145 25 120
5111300 Она тили ва адабиёти: 0 0 0
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 80 10 70
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 100 20 80
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 170 40 130
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 50 15 35
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 175 45 130
5111800 Мактабгача таълим 120 30 90
5111900 Дефектология (фаолият турлари бўйича) 80 10 70
5112000 Жисмоний маданият 110 30 80
5112000 шу жумладан, хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича 30 10 20
5112100 Технологик таълим 60 15 45
5111000 Касб таълими: вокал санъати (турлари бўйича) 25 5 20
5111000 Касб таълими: чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 25 5 20
5111000 Касб таълими: рангтасвир (турлари бўйича) 25 5 20
5111000 Касб таълими: дизайн (турлари бўйича) 25 5 20
5112200 Мактабгача ва бошланғич таълимда хорижий тил (инглиз тили) 50 5 45
5112300 Мактабгача ва бошланғич таълимда жисмоний тарбия ва спорт 25 5 20
Мактаб менеджменти 50 10 40
34 Қўқон давлат педагогика институти 1590 405 1185
5110100 Математика ўқитиш методикаси 90 30 60
5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 80 20 60
5110300 Кимё ўқитиш методикаси 60 20 40
5110400 Биология ўқитиш методикаси 60 20 40
5110500 География ўқитиш методикаси 50 10 40
5110600 Тарих ўқитиш методикаси 70 20 50
5110700 Информатика ўқитиш методикаси 75 25 50
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 60 20 40
5110900 Педагогика ва психология 75 15 60
5111100 Мусиқа таълими 70 10 60
5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 85 25 60
5111300 Она тили ва адабиёти: 0 0 0
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 50 15 35
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 60 15 45
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 160 35 125
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 40 10 30
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 85 25 60
5111800 Мактабгача таълим 120 35 85
5111900 Дефектология (фаолият турлари бўйича) 80 15 65
5112000 Жисмоний маданият 110 25 85
5112000 шу жумладан, хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича 40 15 25
5112100 Технологик таълим 60 5 55
Мактаб менеджменти 50 10 40
35 Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти 1425 315 1110
5110100 Математика ўқитиш методикаси 85 15 70
5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 90 20 70
5110300 Кимё ўқитиш методикаси 90 20 70
5110400 Биология ўқитиш методикаси 85 15 70
5110500 География ўқитиш методикаси 40 10 30
5110600 Тарих ўқитиш методикаси 40 10 30
5110700 Информатика ўқитиш методикаси 60 15 45
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 50 15 35
5110900 Педагогика ва психология 60 10 50
5111100 Мусиқа таълими 50 15 35
5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 60 10 50
5111300 Она тили ва адабиёти: 0 0 0
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти 50 15 35
5111300 Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда 50 15 35
5111300 Она тили ва адабиёти: тожик тили 20 5 15
5111300 Она тили ва адабиёти: тожик тили 20 5 15
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 80 15 65
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 25 5 20
5111700 Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш 80 20 60
5111800 Мактабгача таълим 120 25 95
5111900 Дефектология (фаолият турлари бўйича) 40 5 35
5112000 Жисмоний маданият 80 20 60
5112000 шу жумладан, хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича 30 5 25
5112100 Технологик таълим 50 10 40
5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 25 5 20
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: немис тили 25 5 20
Мактаб менеджменти 50 10 40
36 Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти 1660 460 1200
36 Тошкент ш.: 1125 330 795
5141700 Дарё ва сув омборлари гидрологияси 25 5 20
5450200 Сув хўжалиги ва мелиорация 120 30 90
5430100 Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш 120 30 90
5450300 Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш 100 40 60
5340700 Гидротехника қурилиши (турлари бўйича) 50 15 35
5450400 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш 70 25 45
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
ва бошқариш (тармоқлар бўйича)
60 15 45
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 25 10 15
5450700 Сув таъминоти муҳандислик тизимлари 25 10 15
5450800 Сув хўжалигида инновацион технологиялар ва улардан фойдаланиш 25 10 15
5630200 Сув хўжалигида экология хавфсизлиги 25 10 15
5233000 Сув хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 50 15 35
5430300 Қишлоқ ва сув хўжалигида техник сервис 50 10 40
5430400 Қишлоқ хўжалигида инновацион техника ва технологияларни қўллаш 25 10 15
5450600 Ирригация тизимларида гидроэнергетика объектлари 50 15 35
5430500 Қишлоқ ва сув хўжалигида энергия таъминоти 50 15 35
5313400 Геодезия ва геоинформатика 50 15 35
5410700 Ер кадастри ва ердан фойдаланиш 90 20 70
5640200 Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги 25 10 15
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 5 20
5450500 Мелиоратив гидрогеология 25 5 20
5313200 Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (турлари бўйича) 40 10 30
36 Бухоро филиали: 535 130 405
5450200 Сув хўжалиги ва мелиорация 80 15 65
5430100 Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш 40 10 30
5450300 Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш 70 10 60
5340700 Гидротехника қурилиши (сув хўжалигида) 40 20 20
5450400 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш 80 15 65
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
ва бошқариш (тармоқлар бўйича)
40 5 35
5430500 Қишлоқ ва сув хўжалигида энергия таъминоти 40 10 30
5410700 Ер кадастри ва ердан фойдаланиш 70 15 55
5630200 Сув хўжалигида экология хавфсизлиги 25 10 15
5450500 Мелиоратив гидрогеология 25 10 15
5450700 Сув таъминоти муҳандислик тизимлари 25 10 15
0 Қишлоқ хўжалиги вазирлиги 2450 620 1830
37 Тошкент давлат аграр университети 2450 620 1830
37 Тошкент ш.: 885 235 650
5233100 Агросаноатда бухгалтерия ҳисоби 20 5 15
5233200 Агрологистика 25 5 20
5233300 Агробизнес ва инвестицион фаолият 40 10 30
5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 70 20 50
5410200 Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бўйича) 70 15 55
5410300 Ўсимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бўйича) 140 40 100
5410400 Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги
(экин турлари бўйича)
40 10 30
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 60 15 45
5410600 Зооинженерия: балиқчилик 25 10 15
5410800 Ўрмончилик 70 20 50
5410900 Ипакчилик ва тутчилик 50 10 40
5411000 Мевачилик ва узумчилик 40 10 30
5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 30 10 20
5411200 Манзарали боғдорчилик ва кўкаламзорлаштириш 30 10 20
5411500 Ўсимликлар ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари карантини 30 10 20
5411600 Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик 25 5 20
5411700 Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш 50 10 40
5411800 Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш
ва сертификатлаш
25 5 20
5411900 Агробиотехнология 25 10 15
5630300 Қишлоқ хўжалигида экологик хавфсизлик 20 5 15
37 Андижон филиали: 735 180 555
5410200 Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бўйича) 70 20 50
5410300 Ўсимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бўйича) 120 20 100
5410400 Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги
(экин турлари бўйича)
40 15 25
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 50 15 35
5410800 Ўрмончилик 40 10 30
5410900 Ипакчилик ва тутчилик 40 10 30
5411000 Мевачилик ва узумчилик 30 10 20
5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 40 10 30
5233100 Агросаноатда бухгалтерия ҳисоби 25 5 20
5411500 Ўсимликлар ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари карантини 40 10 30
5411600 Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик 30 10 20
5233300 Агробизнес ва инвестицион фаолият 35 10 25
5450200 Сув хўжалиги ва мелиорация 25 5 20
5411700 Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш 25 5 20
5410600 Зооинженерия: балиқчилик 25 5 20
5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 25 5 20
5430300 Қишлоқ ва сув хўжалигида техник сервис 25 5 20
5450300 Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш 25 5 20
5430500 Қишлоқ ва сув хўжалигида энергия таъминоти 25 5 20
37 Нукус филиали: 380 100 280
5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 20 5 15
5410200 Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бўйича) 20 5 15
5410300 Ўсимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бўйича) 20 5 15
5410400 Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги
(экин турлари бўйича)
20 5 15
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 20 5 15
5410800 Ўрмончилик 20 5 15
5410900 Ипакчилик ва тутчилик 20 5 15
5411000 Мевачилик ва узумчилик 20 5 15
5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 20 5 15
5430100 Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш 20 10 10
5450200 Сув хўжалиги ва мелиорация 20 5 15
5411600 Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик 20 5 15
5233300 Агробизнес ва инвестицион фаолият 20 5 15
5410700 Ер кадастри ва ердан фойдаланиш 20 5 15
5450400 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш 20 5 15
5410600 Зооинженерия: қоракўлчилик 20 5 15
5410600 Зооинженерия: йилқичилик ва туячилик 20 5 15
5410600 Зооинженерия: балиқчилик 20 5 15
5440100 Ветеринария медицинаси (йирик шохли моллар касалликлари) 20 5 15
37 Термиз филиали: 450 105 345
5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 40 10 30
5410200 Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бўйича) 25 5 20
5410300 Ўсимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бўйича) 40 10 30
5410400 Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги
(экин турлари бўйича)
15 5 10
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича) 25 5 20
5410800 Ўрмончилик 15 5 10
5410900 Ипакчилик ва тутчилик 20 5 15
5411000 Мевачилик ва узумчилик 30 5 25
5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 40 10 30
5411500 Ўсимликлар ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари карантини 15 5 10
5411600 Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик 30 5 25
5233300 Агробизнес ва инвестицион фаолият 15 5 10
5411700 Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш 60 10 50
5430100 Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш 20 5 15
5410600 Зооинженерия (турлари бўйича) 20 5 15
5440100 Ветеринария медицинаси (фаолият турлари бўйича) 20 5 15
5411200 Манзарали боғдорчилик ва кўкаламзорлаштириш 20 5 15
0 Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси 895 296 599
38 Самарқанд ветеринария медицинаси институти 895 296 599
38 Самарқанд ш.: 820 266 554
5440100 Ветеринария медицинаси (фаолият турлари бўйича) 265 90 175
5440200 Ветеринария фармацевтикаси 25 10 15
5440300 Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари 60 20 40
5440400 Ветеринария санитария экспертизаси 50 20 30
5410600 Зооинженерия (турлари бўйича) 205 57 148
5320500 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 70 25 45
5411300 Ўсимликшунослик (яйлов чўл ўсимликшунослиги) 25 10 15
5410200 Агрономия (ем-хашак экинлари) 50 14 36
5411400 Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси 70 20 50
38 Нукус филиали: 75 30 45
5410600 Зооинженерия: йилқичилик ва туячилик 25 10 15
5410600 Зооинженерия: балиқчилик 25 10 15
5440100 Ветеринария медицинаси (йирик шохли моллар касалликлари) 25 10 15
0 Соғлиқни сақлаш вазирлиги 4490 1710 2780
39 Тошкент тиббиёт академияси 1345 510 835
39 Тошкент ш.: 570 265 305
5111000 Касб таълими (йўналишлар бўйича) 20 5 15
5510100 Даволаш иши 310 160 150
5510300 Тиббий профилактика иши 75 25 50
5510700 Олий ҳамширалик иши 90 50 40
5510900 Тиббий-биологик иш 75 25 50
39 Урганч филиали: 250 85 165
5510100 Даволаш иши 100 35 65
5510200 Педиатрия иши 40 15 25
5510300 Тиббий профилактика иши 60 20 40
5510700 Олий ҳамширалик иши 20 5 15
5510400 Стоматология (йўналишлар бўйича) 30 10 20
39 Фарғона филиали: 175 60 115
5313000 Биотиббиёт муҳандислиги 25 10 15
5510100 Даволаш иши 25 10 15
5510300 Тиббий профилактика иши 75 25 50
5510700 Олий ҳамширалик иши 50 15 35
39 Термиз филиали: 350 100 250
5510100 Даволаш иши 300 90 210
5510200 Педиатрия иши 50 10 40
40 Тошкент тиббиёт педиатрия институти 730 375 355
40 Тошкент ш.: 445 265 180
5111000 Касб таълими (йўналишлар бўйича) 20 5 15
5510100 Даволаш иши 70 40 30
5510200 Педиатрия иши 280 180 100
5510700 Олий ҳамширалик иши 25 10 15
5510900 Тиббий-биологик иш 50 30 20
40 Нукус филиали: 285 110 175
5510100 Даволаш иши 80 40 40
5510200 Педиатрия иши 50 20 30
5510300 Тиббий профилактика иши 50 10 40
5510400 Стоматология (йўналишлар бўйича) 35 10 25
5510500 Фармация (турлари бўйича) 35 15 20
5510700 Олий ҳамширалик иши 25 10 15
5510900 Тиббий-биологик иш 10 5 5
41 Тошкент фармацевтика институти 455 55 400
5111000 Касб таълими (йўналишлар бўйича) 25 5 20
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 25 5 20
5320500 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 25 5 20
5510500 Фармация (турлари бўйича) 180 20 160
5510600 Саноат фармацияси (турлари бўйича) 200 20 180
42 Тошкент давлат стоматология институти 390 75 315
5510100 Даволаш иши 50 10 40
5510400 Стоматология (йўналишлар бўйича) 260 40 220
5511000 Болалар стоматологияси 80 25 55
43 Андижон тиббиёт институти 520 260 260
5111000 Касб таълими (йўналишлар бўйича) 20 10 10
5510100 Даволаш иши 170 135 35
5510200 Педиатрия иши 160 45 115
5510300 Тиббий профилактика иши 40 10 30
5510400 Стоматология (йўналишлар бўйича) 50 30 20
5510500 Фармация (турлари бўйича) 50 15 35
5510700 Олий ҳамширалик иши 30 15 15
44 Бухоро тиббиёт институти 440 160 280
5111000 Касб таълими (йўналишлар бўйича) 30 10 20
5510100 Даволаш иши 120 70 50
5510200 Педиатрия иши 70 20 50
5510300 Тиббий профилактика иши 50 10 40
5510400 Стоматология (йўналишлар бўйича) 80 20 60
5510700 Олий ҳамширалик иши 40 20 20
5510900 Тиббий-биологик иш 50 10 40
45 Самарқанд тиббиёт институти 610 275 335
5111000 Касб таълими (йўналишлар бўйича) 20 5 15
5510100 Даволаш иши 200 100 100
5510200 Педиатрия иши 165 70 95
5510300 Тиббий профилактика иши 55 25 30
5510400 Стоматология (йўналишлар бўйича) 65 25 40
5510500 Фармация 40 30 10
5510700 Олий ҳамширалик иши 40 10 30
5510900 Тиббий-биологик иш 25 10 15
0 Маданият вазирлиги 1189 247 942
46 Ўзбекистон давлат консерваторияси 322 138 184
5111000 Касб таълими (йўналишлар бўйича) 25 5 20
5150100 Бастакорлик санъати 10 5 5
5150200 Санъатшунослик (турлари бўйича) 15 5 10
5150500 Дирижёрлик (турлари бўйича) 20 5 15
5150600 Вокал санъати (турлари бўйича) 75 32 43
5150700 Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 172 85 87
5151400 Техноген санъат (турлари бўйича) 5 1 4
47 Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти 762 84 678
47 Тошкент ш.: 570 38 532
5111000 Касб таълими (йўналишлар бўйича) 25 2 23
5150200 Санъатшунослик (турлари бўйича) 25 2 23
5150300 Актёрлик санъати (турлари бўйича) 85 5 80
5150400 Режиссёрлик (турлари бўйича) 55 2 53
5151400 Техноген санъат (турлари бўйича) 10 2 8
5151500 Кино-телеоператорлик 10 2 8
5151600 Халқ ижодиёти (турлари бўйича) 80 5 75
5151700 Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 60 5 55
5151800 Санъатда анимациявий ва мультимедиявий лойиҳалаш 25 2 23
5350600 Кутубхона-ахборот фаолияти (фаолият турлари бўйича) 160 5 155
5610400 Ижтимоий-маданий фаолият 25 5 20
р/й Санъат соҳасида продюсерлик 10 1 9
47 Нукус филиали: 102 24 78
5150200 Санъатшунослик (турлари бўйича) 10 2 8
5150300 Актёрлик санъати (турлари бўйича) 14 4 10
5150400 Режиссёрлик (турлари бўйича) 10 3 7
5151400 Техноген санъат (турлари бўйича) 8 1 7
5151500 Кино-телеоператорлик 10 2 8
5151600 Халқ ижодиёти (турлари бўйича) 10 4 6
5151700 Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 15 3 12
5350600 Кутубхона-ахборот фаолияти (фаолият турлари бўйича) 25 5 20
47 Фарғона минтақавий филиали: 90 22 68
5150300 Актёрлик санъати (турлари бўйича) 25 5 20
5150400 Режиссёрлик (турлари бўйича) 5 2 3
5151600 Халқ ижодиёти (турлари бўйича) 20 5 15
5350600 Кутубхона-ахборот фаолияти (фаолият турлари бўйича) 40 10 30
48 Миллий рақс ва хореография олий мактаби 105 25 80
5150200 Санъатшунослик (турлари бўйича) 25 5 20
5151300 Хореография (турлари бўйича) 60 15 45
5111000 Касб таълими (йўналишлар бўйича) 20 5 15
0 Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги 1185 210 975
49 Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети 1185 210 975
49 Чирчиқ ш.: 1105 195 910
5112300 Мактабгача ва бошланғич таълимда жисмоний тарбия ва спорт 40 15 25
5210202 Психология (спорт) 25 10 15
5610800 Жисмоний тарбия ва спорт менежменти 25 5 20
5230400 Маркетинг (спорт) 25 5 20
5610700 Спорт тадбирларини ташкил этиш ва бошқариш 25 5 20
5610500 Спорт фаолияти (фаолият турлари бўйича) 965 155 810
5610500 шу жумладан, хотин-қизлар спортини ривожлантириш йўналиши бўйича 150 40 110
49 Нукус филиали: 80 15 65
5112300 Мактабгача ва бошланғич таълимда жисмоний тарбия ва спорт 10 3 7
5210202 Психология (спорт) 10 2 8
5610500 Спорт фаолияти (фаолият турлари бўйича) 60 10 50
0 Бадиий академия 471 90 381
50 Миллий рассомлик ва дизайн институти 471 90 381
5111000 Касб таълими (йўналишлар бўйича) 40 5 35
5112500 Музей педагогикаси 20 5 15
5150200 Санъатшунослик (турлари бўйича) 41 10 31
5150800 Рангтасвир (турлари бўйича) 80 10 70
5150900 Дизайн (турлари бўйича) 100 20 80
5151000 Графика (турлари бўйича) 40 5 35
5151100 Ҳайкалтарошлик (турлари бўйича) 40 10 30
5151200 Амалий санъат (турлари бўйича) 50 10 40
5151900 Музейшунослик: 0 0 0
5151900 Музейшунослик: музей предметлари экспертизаси,
консервациялаш ва таъмирлаш
20 5 15
5151900 Музейшунослик: музей менежменти ва маданий туризм 20 5 15
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 5 15
0 Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини
ривожлантириш вазирлиги
2540 648 1892
51 Тошкент ахборот технологиялари университети 2540 648 1892
51 Тошкент ш.: 1145 338 807
5330300 Ахборот хавфсизлиги (соҳалар бўйича) 110 20 90
5330500 Компьютер инжиниринги (“Компьютер инжиниринги”, “АТ-Сервис”, “Ахборот хавфсизлиги”, “Мультимедиа технологиялари”) 245 80 165
5330600 Дастурий инжиниринг 140 40 100
5350100 Телекоммуникация технологиялари (“Телекоммуникациялар”, “Телерадиоэшиттириш”, “Мобиль тизимлар”) 305 118 187
5350200 Телевизион технологиялар (“Аудиовизуал технологиялар”, “Телестудия тизимлари ва иловалари”) 105 30 75
5350300 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида иқтисодиёт
ва менежмент
50 5 45
5350400 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими 50 0 50
5232800 Электрон тижорат 75 30 45
5350600 Кутубхона-ахборот фаолияти (фаолият турлари бўйича) 65 15 50
51 Қарши филиали: 250 65 185
5330300 Ахборот хавфсизлиги (соҳалар бўйича) 30 10 20
5330500 Компьютер инжиниринги (“Компьютер инжиниринги”, “АТ-Сервис”, “Ахборот хавфсизлиги”, “Мультимедиа технологиялари”) 85 25 60
5330600 Дастурий инжиниринг 70 20 50
5350100 Телекоммуникация технологиялари (“Телекоммуникациялар”, “Телерадиоэшиттириш”, “Мобиль тизимлар”) 25 10 15
5350400 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими 40 0 40
51 Нукус филиали: 220 45 175
5330300 Ахборот хавфсизлиги (соҳалар бўйича) 25 5 20
5330500 Компьютер инжиниринги (“Компьютер инжиниринги”, “АТ-Сервис”, “Ахборот хавфсизлиги”, “Мультимедиа технологиялари”) 70 15 55
5330600 Дастурий инжиниринг 60 15 45
5350100 Телекоммуникация технологиялари (“Телекоммуникациялар”, “Телерадиоэшиттириш”, “Мобиль тизимлар”) 25 10 15
5350400 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими 40 0 40
51 Самарқанд филиали: 365 70 295
5330300 Ахборот хавфсизлиги (соҳалар бўйича) 25 5 20
5330500 Компьютер инжиниринги (“Компьютер инжиниринги”, “АТ-Сервис”, “Ахборот хавфсизлиги”, “Мультимедиа технологиялари”) 160 30 130
5330600 Дастурий инжиниринг 80 20 60
5350100 Телекоммуникация технологиялари (“Телекоммуникациялар”, “Телерадиоэшиттириш”, “Мобиль тизимлар”) 75 15 60
5350400 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими 25 0 25
51 Фарғона филиали: 330 70 260
5330300 Ахборот хавфсизлиги (соҳалар бўйича) 20 5 15
5330500 Компьютер инжиниринги (“Компьютер инжиниринги”, “АТ-Сервис”, “Ахборот хавфсизлиги”, “Мультимедиа технологиялари”) 135 25 110
5330600 Дастурий инжиниринг 95 20 75
5350100 Телекоммуникация технологиялари (“Телекоммуникациялар”, “Телерадиоэшиттириш”, “Мобиль тизимлар”) 60 20 40
5350400 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими 20 0 20
51 Урганч филиали: 230 60 170
5330300 Ахборот хавфсизлиги (соҳалар бўйича) 20 5 15
5330500 Компьютер инжиниринги (“Компьютер инжиниринги”, “АТ-Сервис”, “Ахборот хавфсизлиги”, “Мультимедиа технологиялари”) 70 20 50
5330600 Дастурий инжиниринг 70 20 50
5350100 Телекоммуникация технологиялари (“Телекоммуникациялар”, “Телерадиоэшиттириш”, “Мобиль тизимлар”) 50 15 35
5350400 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими 20 0 20
0 Адлия вазирлиги 600 20 580
52 Тошкент давлат юридик университети 600 20 580
5240100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 600 20 580
0 “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ 1210 247 963
53 Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти 1210 247 963
5111000 Касб таълими (йўналишлар бўйича) 25 5 20
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 0 20
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 0 20
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 20 0 20
5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 125 25 100
5310600 Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси
(транспорт турлари бўйича)
220 32 188
5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 70 15 55
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
ва бошқариш (тармоқлар бўйича)
90 25 65
5313900 Дронларни лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш 25 5 20
5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар
ва соҳалар бўйича)
40 10 30
5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) 75 30 45
5340400 Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи
(турлари бўйича)
40 10 30
5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (транспорт иншоотлари турлари бўйича) 165 30 135
5610600 Хизмат кўрсатиш техникаси ва технологияси (хизмат кўрсатиш тармоқлари бўйича) 45 10 35
5620100 Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт
турлари бўйича)
130 30 100
5320100 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси
(тармоқлар бўйича)
20 5 15
5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 0 20
р/й Электр транспорти (турлари бўйича) 20 5 15
5320200 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини
жиҳозлаш ва автоматлаштириш
20 5 15
5640100 Ҳаётий фаолият хавфсизлиги 20 5 15
0 Автомобиль йўллари давлат қўмитаси 930 250 680
54 Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш
ва эксплуатацияси институти
930 250 680
5232900 Ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва бошқариш
(тармоқлар ва соҳалар бўйича)
40 5 35
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 25 5 20
5313100 Автомобиль транспорти, йўл-қурилиш машиналари ва жиҳозларининг эксплуатацияси 220 60 160
5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (транспорт
иншоотларининг турлари бўйича)
150 50 100
5341100 Қиймат инжиниринги 40 15 25
5341400 Автомобиль йўллари, кўприклар, тоннеллар, йўл ўтказгичлар
ва аэродромларни лойиҳалаш ва қуриш
125 40 85
5341500 Шаҳар йўллари ва кўчалари 50 15 35
5341600 Автомобиль йўлларини ободонлаштириш ва архитектура-ландшафт лойиҳалаш 50 10 40
5620300 Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти) 90 20 70
5620400 Йўл ҳаракатини ташкил этиш 25 5 20
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 40 5 35
р/й Автомобиль сервиси 75 20 55
0 Навоий кон-металлургия комбинати 470 170 300
55 Навоий давлат кончилик институти 470 170 300
55 Навоий ш.: 420 150 270
5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 20 5 15
5310200 Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) 30 10 20
5310300 Металлургия 40 15 25
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 20 5 15
5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш
ва бошқариш (тармоқлар бўйича)
40 15 25
5311600 Кончилик иши (фаолият турлари бўйича) 60 25 35
5312200 Кончилик электр механикаси 30 10 20
5320200 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини
жиҳозлаш ва автоматлаштириш
50 20 30
5320300 Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 25 10 15
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 35 15 20
5321100 Ноёб ва радиоактив металлар рудаларини қазиб олиш, қайта ишлаш техникаси ва технологияси 25 10 15
р/й Фойдали қазилмаларни бойитиш (қазилма турлари бўйича) 25 5 20
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 5 15
55 Нукус филиали: 50 20 30
5311600 Кончилик иши (фаолият турлари бўйича) 25 10 15
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 25 10 15
0 Қурилиш вазирлиги 1480 380 1100
56 Тошкент архитектура-қурилиш институти 645 135 510
5150900 Дизайн (турлари бўйича) 25 5 20
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 0 25
5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 20 5 15
5311500 Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича) 40 10 30
5312000 Нефть-газни қайта ишлаш саноати объектларини лойиҳалаштириш
ва қуриш
20 5 15
5340100 Архитектура (турлари бўйича) 40 10 30
5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) 90 10 80
5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 25 5 20
5340400 Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи
(турлари бўйича)
40 10 30
5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини
ишлаб чиқариш
40 10 30
5320100 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (қурилиш) 20 5 15
р/й Йиғма темирбетон ва бетон конструкциялар ва буюмлар ишлаб
чиқариш технологияси
25 10 15
р/й Деворбоп ва пардозбоп қурилиш материаллари технологияси 25 10 15
5340701 Гидротехника қурилиши (турлари бўйича) 20 5 15
5340900 Кўчмас мулк экспертизаси ва уни бошқариш 25 5 20
5341000 Қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш 25 5 20
5341100 Қиймат инжиниринги 25 5 20
5341200 Сув таъминоти ва канализация тизимларини лойиҳалаштириш
ва эксплуатацияси
20 5 15
5341300 Коммунал инфратузилма ва уй-жой коммунал хўжалигини ташкил
этиш ва бошқариш
25 5 20
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25 0 25
р/й Урбанистика, шаҳарсозликни режалаштириш 25 5 20
р/й Архитектура ёдгорликлари реконструкцияси ва реставрацияси 20 5 15
57 Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 835 245 590
5150900 Дизайн (турлари бўйича) 50 15 35
5232900 Ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва бошқариш
(тармоқлар ва соҳалар бўйича)
25 5 20
5311500 Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича) 75 20 55
5340100 Архитектура (турлари бўйича) 50 15 35
5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) 125 40 85
5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 40 15 25
5340400 Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи
(турлари бўйича)
60 20 40
5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини
ишлаб чиқариш
75 20 55
5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 50 15 35
5340900 Кўчмас мулк экспертизаси ва уни бошқариш 50 15 35
5341000 Қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш 50 15 35
5341200 Сув таъминоти ва канализация тизимларини лойиҳалаштириш
ва эксплуатацияси
50 10 40
5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича) 50 20 30
5640100 Ҳаётий фаолият хавфсизлиги 25 5 20
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 5 15
р/й Урбанистика, шаҳарсозликни режалаштириш 20 5 15
р/й Архитектура ёдгорликлари реконструкцияси ва реставрацияси 20 5 15
0 Ташқи ишлар вазирлиги 150 15 135
58 Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети 150 15 135
5120700 Жаҳон сиёсати (минтақалар бўйича) 20 5 15
5210300 Сиёсатшунослик 20 5 15
5233500 Халқаро иқтисодиёт ва менежмент (минтақалар ва фаолият йўналишлари бўйича) 60 5 55
5240100 Юриспруденция (ҳалқаро ҳуқуқий фаолият) 50 0 50
0 Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси 200 39 161
59 “Ипак йўли” халқаро туризм университети 200 39 161
5111000 Касб таълими (туризм) 20 0 20
5233400 Туризм соҳасида маркетинг 20 5 15
5610300 Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) 20 3 17
5610900 Туризм соҳасида лойиҳалаш 20 5 15
5611300 Оммавий тадбирлар менежменти 20 3 17
5620500 Туризм фаолиятида логистика 20 3 17
5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 60 15 45
р/й Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти (тиллар бўйича) 20 5 15
0 Дин ишлари бўйича қўмита 280 75 205
60 Ўзбекистон халқаро ислом академияси 280 75 205
5160100 Исломшунослик (қуръоншунослик, ҳадисшунослик, ислом ҳуқуқи,
ақида ва тасаввуф, ислом тарихи ва манбашунослиги)
110 35 75
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (араб тили) 20 5 15
5120600 Диншунослик 60 10 50
5121100 Халқаро муносабатлар 20 5 15
5231000 Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик
(мусулмон мамлакатлари)
20 5 15
5610300 Туризм (зиёрат туризми) 20 5 15
5210200 Психология (дин социопсихологияси) 30 10 20